Home / Genel / Sertifikalı Ürünleri Güvenle Tüketebilirsiniz

Sertifikalı Ürünleri Güvenle Tüketebilirsiniz

Ekotar Genel Müdürü Vahap Eryılmaz

Ekotar olarak, sertifikasyon sürecinde titizlikle hareket ettiklerinin altını çizen Ekotar Genel Müdürü Vahap Eryılmaz, tüketicilerin SERTİFİKALI ürünleri güvenle tüketebileceklerine vurgu yapıyor.

unnamed

Organik ürünleri, doğal ya da konvansiyonel ürünlerden ayıran en önemli etken sertifikasyon. Organik ürünlerin, üretiminden satışına kadar gelinen tüm aşamalarının, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşları tarafından kontrol edilmesi ve uygun şartlar altında üretilen ürünlerin üzerinde organik sertifikasının olması bir zorunluluk. Tüketicilerin, ürünleri güven içinde kullanmalarını sağlayan sertifikasyon süreçlerini, Ekotar Genel Müdürü Vahap Eryılmaz ile konuştuk.
Ekotar olarak, bitkisel üretim, hayvansal üretim, doğadan toplanan ürünler ve arıcılık alanlarında sertifikasyon işlemi yaptıklarını belirten Vahap Eryılmaz, sertifikanın, ürünün organik olduğunu kanıtlayan bir belge olduğuna dikkat çekiyor. Belgelemenin yanı sıra organik ürünlerin insan sağlığına faydaları konusunda toplumun her kesimine sürekli söylemlerle bilgi aktardıklarını da dile getiren Eryılmaz, sertifikasyon ile ilgili şu bilgileri veriyor:
“Organik Tarım yapmak üzere başvuruda bulunan müteşebbis yada üretici kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapar. Sözleşmede beyanda bulunduğu alanlar geçiş sürecine alınır. Geçiş süreci tek yıllık bitkilerde iki yıl, çok yıllık bitkilerde ise üç yıldır. Bu süreç içerisinde kayıt altına alınan bu alanlara herhangi bir girdi ve ilaç kullanılmaz. Sertifikası olan ve organik tarımda KSK tarafından organik tarımda kullanıldığı onaylanan sertifikalı girdiler kullanma kaydıyla nihai üründe numune alınıp uluslararası akredite olmuş laboratuvarlarda analizi yapılarak O (sıfır) toleranslı kalıntı olmayan ürünlere verilen belgedir. Sertifika ürününün organik olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Ürüne sertifika verildikten sonra üreticinin tarla ve deposunda başlayıp tüketicinin sofrasına geldiği noktaya kadarki sürecin kayıt altına alınarak şüpheli durumlarda pazarda ve raflarda numune alınarak uluslararası akredite olmuş laboratuvarlarda analizleri yapmak üretim miktarları ile satış miktarlarını karşılaştırmak. Tüketicinin halen organik ürünlere şüpheyle baktığı günümüzde bu denetimler kuruluşumuza sık sık yapıldığı gibi tarım il müdürlüğü ve bakanlığımızla ilgili birimlerde görevli elemanlar tarafından yapılmaktadır. Diğer sertifikasyon kuruluşlarda bizim gibi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Ancak Ekotar üretici ve tüketicilerle sıkı bir iletişim bağı kurarak uygulamaların dışında söylemlerle bilgi aktarma organik ürünlerin insan sağlığı yönündeki faydaları toplumun her kesimine sürekli aktarılmaktadır. Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşunun logosu bulunan bütün ürünleri güvenle tüketebilirsiniz. Endişe ettiğiniz ve şüphe ile baktığınız herhangi bir ürün için bizi aramanız halinde memnuniyetimizi bildiririz.”

Sertifika ürününün organik olduğunu kanıtlayan bir belgedir.

”Konvansiyonel ile Ayrı Yerlerde Depolanma Zorunluluğu Var”

Eryılmaz, Ekotar ile sözleşmesi yapılan organik ürünlerin, üretilen, işleyen, depolayan ve pazarlayan yerlerin denetlemesini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyerek, “Ürünün işlendiği ve depolandığı yerlerin temizliğinde organik girdilerin kullanılması zorunluluğu vardır. Depolarda organik ürünlerle konvansiyonel ürünlerin ayrı ayrı yerlerde depolanması zorunluluğu vardır” bilgisini paylaşıyor. İşletmede organik ürünlerle konvansiyonel ürünler aynı mekanda işleniyorsa üretim prosesinde hangi gün organik hangi gün konvansiyonel ürün işleneceğinin belirtildiğini de kaydeden Eryılmaz, şöyle devam ediyor:
“Organik ürünler işleneceği zaman mutlak suretle alet ve makinalar yönetmelikte öngörülen organik girdilerle işletmenin bütün alanlarında dahil temizlenir. Bu işlemler bittikten sonra paketleme ve etiketleme süreci başlar. Organik ürünlerin paketleneceği kaplar yönetmeliğe uygun olmalıdır. Etiket bilgileri ve tarım bakanlığı ve kontrol sertifikasyon kuruluşunun etiket üzerinde yer alacağı bilgiler yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir. Ayrıca işletmenin vergi levhası, ticaret ve sanayi odasına kayıt belgesi, ürün işleme belgesi, kapasite raporu, işletmenin alan haritası, işleyeceği ürünün organik ürün sertifikası, işletmenin üretim prosesi, ürünlerin giriş ve çıkışını belirleyen irsaliye ve sevk pusulası ve işletmenin master sertifikası vs. bilgilerin olup olmadığı denetlenir. Bunlardan birisinin eksikliğinde uygunsuzluk verilerek en geç 29 gün içerisinde tamamlanması için süre verilir. Tamamlanmış belgelerden sonra işletmenin faaliyetine müsaade edilir.”

”Doğal Sertifika Diye Bir Terim Yok”

Doğal ürünlerle ilgili değerlendirmede de bulunan Vahap Eryılmaz, “Doğal sertifika diye bir terim yoktur” vurgusu yapıyor ve ekliyor, “Doğal ürünler vardır. Doğal ürünlerde herhangi bir kimyasal girdi kullanmadan doğada kendiliğinde insan müdahalesi olmadan yetişen ürünlerdir. Bu ürünler bilinmeyen veya üretim safhasında güvenilmeyen yerlerden alınırsa doğalmış gibi yanıltıcı bilgilerle tüketiciye sunulabilir. Doğadan toplanan ürünlerin analizleri kayıt altına almak suretiyle yapılarak kalıntı olmaması halinde sertifikalandırılabilir. Organik sertifika ise kayıt altına alınan herhangi bir ürünün geçmiş sürecini tamamı nihai ürüne de numune alıp uluslararası akreditasyon laboratuvarlarında analizinin yaptırılıp temiz çıkması durumunda sertifikalandırılmasıdır.” 

Ekotar, 2001 yılında Tarım ve Köy işleri Bakanlığından yetki alarak merkezi Mersin şube olarak da Ankara Ziraat Mühendisleri sitesinde faaliyete başlamıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve Türkak (Türk Akreditasyon Kuruluşunca ) TS EN 45011 standardına göre akredite edilmiştir. 
Uluslararası akredite olmuş İtalya’da Bioagricert ve İngiltere’de Soil Assoclation Kuruluşları ile 2003 yılından bu yana beraber çalışmaktadır. Ürünlerini Avrupa ve Amerika vs. ülkelere satmak isteyen üreticilerin ürünlerinin satışları bu kuruluşların onayı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 2014 yılı itibari ile AB sertifikasyonu içim IOAS ‘a başvurarak B standartlarına göre bitkisel üretimde ve GOTS (Global Organik Tekstil Standartlarına göre de yurtdışında da akredite oldu ve yurtdışına Ekotar adı altında sertifika verebiliyor. 2015 yılı itibari ile de Ekotar Avrupa Amerika Japonya vs. ülkelerde sertifikaları geçerli olacak.

Hakkında OrganikDunya

Yanıt Yaz

Sayfa Başına Git