Home / Genel / Devlet Destekli Organik Tarım Kredisi

Devlet Destekli Organik Tarım Kredisi

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından devlet destekli organik tarım kredisi kapsamında aşağıda belirtilen desteklemeler yapılmaktadır.

                                                                                                                                                                              2016 yılı Üreticiler için Organik Tarım Destekleme Şartları

 373158t100h3cd5

2016 yılında yapılacak olan Organik tarım desteği almak için üreticiler şu koşulları yerine getirmelidirler.

1. Bitkisel üretimde Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olmak şartıyla organik süreçteki sertifikalandırılmış olan üretimler için, 2015/21 nolu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılır.

2. Organik hayvancılık desteklemelerinde Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olmak kaydı ile ayrıca büyükbaş için TÜRKVET, küçükbaş için KKKS, arıcılık için AKS ve su ürünleri için ilgili kayıt sistemlerinde kayıtlı olması durumunda çiftçilere organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.

Organik tarım desteklemeleri hangi mevzuata göre yapılır

1. 2014 Yılı Tarımsal Desteklemelere İ​lişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2014/6091
2. Organik tarım destekleme ödemesi tebliği 2014/45
3. Organik Hayvancılık destekleme ödemesi tebliği 2014/35
4. Su Ürünleri yetiştiriciliği tebliği 2014/27
5. Düşük Faizli Yatırım İşletme Kredisi Bakanlar Kurulu Kararı 21.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/7201
6. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 2015/8​

Her yıl kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliği Resmi Gazete ‘de yayınlanmaktadır.

2011 yılından itibaren çiftçilerimiz için Cari faiz oranından %50 indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmektedir. Düşük faizli selektif kredi imkanı uygulamaya konulmasıyla gerek organik tarımsal üretim yapacak gerekse organik girdi üretecek müteşebbisler de destekleme kapsamına alınmıştır.
Bu krediden faydalanmak için çiftçiler Organik Tarım yaptıklarına dair Yetkilendirilmiş Kuruluştan aldıkları belgelerle T.C. Ziraat Bankasının en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama 2015 yılında da devam etmektedir.

21.01.2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (2014/7201) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıyla organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere cari faiz oranından% 50 indirimle 5.000.000 TL kredi üst limitinde kredi kullandırılması imkanı sağlanmıştır.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/8) nde organik tarıma yönelik uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

Devlet Destekli Organik tarım faaliyetleri

MADDE 23 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı bireysel veya üretici grubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık İl Müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.​

Devlet çatak desteklemeleri

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (ÇATAK ) Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 2011/1573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.04.2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hakkında OrganikDunya

Yanıt Yaz

Sayfa Başına Git